Daugavpils Universitātes 58. starptautiskā zinātniskā konference 2016. gada 14. - 15. aprīlis


Daugavpils Universitāte (DU) un Daugavpils Universitātes Jauno zinātnieku asociācija (DUJZA) 58. reizi organizē starptautisku zinātnisko konferenci, kas notiks 2016. gada 14. – 15. aprīlī.

Konferences darba valodas: latviešu, angļu, krievu (vācu, spāņu, franču, poļu, lietuviešu, zviedru – humanitāro zinātņu attiecīgajās lingvistiskajās darba grupās).

Pētījumu tematika saistīta ar humanitārajām, sociālajām un dabaszinātnēm, izglītības, mākslas, tiesību un citām jomām.

Konferences notiks 2016. gada 14. - 15.aprīlī
Dalībai konferencē jāreģistrējas konferences mājas lapā www.dukonference.lv līdz 2016. gada 10.februārim.
Tēžu iesniegšana tikai angļu valodā (izņemot humanitāro zinātņu specifiskajās nozarēs).
Dalībniekiem, kuri vēlēsies reģistrēties no 11.02.2016. līdz 17.02.2016., dalības maksa būs lielāka par 15 EUR.
Apstiprinājums par referāta iekļaušanu vai neiekļaušanu konferences programmā tiks izsūtīts pēc 2016.gada 5. februārim.
Dalības maksa jāpārskaita no 2016. gada 5. februāra līdz 1.martam pēc apstiprinājuma saņemšanas par ziņojuma iekļaušanu konferences programmā. Dalībnieku, kuri nebūs samaksājuši dalības maksu līdz 2016.gada 1.martam, pieteiktie referāti netiks iekļauti konferences programmā!
Konferences programma tiks publicēta konferences mājas lapā www.dukonference.lv pēc 2016.gada 15.marta.
Raksta manuskripts jāatsūta uz e-pastu konference@dukonference.lv līdz 2016.gada 30.aprīlim.

Dalības maksa: 75 EUR;
Doktorantiem, maģistra un bakalaura programmās studējošajiem – 30 EUR
DU darbiniekiem, DU doktorantiem, DU maģistra un bakalaura programmās studējošajiem – 15 EUR.

Dalības maksā ietilpst tēžu un rakstu publicēšana, konferences materiālu sagatavošana, kafijas pauzes, saviesīgā vakara pasākums. Dalības maksā neietilpst ceļa izdevumi un naktsmītnes.

Dalības maksa jāpārskaita:
DAUGAVPILS UNIVERSITĀTE
Vienības ielā 13, Daugavpilī, LV5400
PVN reģistrācijas Nr.: LV90000065985
Banka: Valsts kase, kods: TRELLV22
Konts: LV15TREL9150210000000
Vārds, uzvārds,
Daugavpils Universitātes 58. starptautiskā zinātniskā konference

Rakstu publicēšana
Rakstu iesniegšana tikai angļu valodā (izņemot humanitāro zinātņu specifiskajās nozarēs).
Autoram raksta manuskripts jāatsūta uz e-pastu konference@dukonference.lv.
Prasības publikācijas noformēšanai (PDF). Rakstam klāt jāpievieno parakstīta un ieskenēta garantijas forma (tās oriģināls jāatsūta uz zemāk norādīto adresi) (PDF).
Visi raksti tiks recenzēti. Pēc recenzēšanas raksts var tikt nosūtīts autoram labošanai. Divu nedēļu laikā (no raksta saņemšanas dienas) autoram ir jāveic labojumi. Raksti tiks publicēti konferences Rakstu krājumā (ISBN 978-9984).

JA NEPIECIEŠAMAS NAKTSMĪTNES, IR IESPĒJA TĀS PIETEIKT DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES DIENESTA VIESNĪCĀS:

  1. Viesnīca „PARK HOTEL LATGOLA”
    Papildus informācija un rezervāciju varat veikt pa tālruni 65404900 vai pa e-pastu: reservation@hotellatgola.lv! Lai Jūsu rezervācijai tiktu piemērota atlaide, norādiet, ka dodaties uz 58.Starptautisko konferenci! (PDF)
  2. DAUGAVPILS UNIVERSITĀTES DIENESTA VIESNĪCĀS
    Sporta ielā 6, tel. (+371) 65427906
    Parādes ielā 11, tel. (+371) 65428832, (+371) 65428432.
Nakšņošanas iespējas Daugavpilī: http://www.visitdaugavpils.lv/lv/daugavpils/naktsmitnes

Rīcības komitejas adrese:
Zinātņu daļa
Daugavpils Universitāte
Vienības iela 13
Daugavpils, LV 5401
Tālr.: (+371) 65425452
Mājas lapa:www.dukonference.lv
e-pasts: konference@dukonference.lv